Uvjeti LCL Optika Tomić

Uvod

Ovi Standardni uvjeti korištenja web stranice ispisani na ovoj web stranici upravljaju vašim korištenjem naše web stranice LCL Optika dostupne na https://lcl-optika.hr.

Ovi će se uvjeti primjenjivati u cijelosti i utjecati na vaše korištenje ove web stranice. Korištenjem ove web stranice pristajete prihvatiti sve uvjete i odredbe koji su ovdje navedeni. Ne smijete koristiti ovu web stranicu ako se ne slažete s bilo kojim od ovih Standardnih uvjeta i odredbi web stranice. Ovi Uvjeti i odredbe generirani su uz pomoć Generator uzoraka uvjeta i odredbi.

Maloljetnici ili osobe ispod 18 godina ne smiju koristiti ovu web stranicu.

Prava intelektualnog vlasništva

Osim sadržaja koji posjedujete, prema ovim Uvjetima, LCL Optika Tomić i/ili njegovi davatelji licence posjeduju sva prava intelektualnog vlasništva i materijale sadržane na ovoj web stranici.

Dodijeljena vam je ograničena licenca samo za potrebe pregledavanja materijala sadržanog na ovoj web stranici.

Ograničenja

Posebno ste ograničeni od svega sljedećeg:

  • objavljivanje bilo kojeg materijala web stranice u bilo kojem drugom mediju;
  • prodaja, podlicenciranje i/ili na drugi način komercijaliziranje bilo kojeg materijala web stranice;
  • javno izvođenje i/ili prikazivanje bilo kojeg materijala web stranice;
  • korištenje ove web stranice na bilo koji način koji je ili može biti štetan za ovu web stranicu;
  • korištenje ove web stranice na bilo koji način koji utječe na pristup korisnika ovoj web stranici;
  • korištenje ove web stranice protivno važećim zakonima i propisima ili na bilo koji način može uzrokovati štetu web stranici ili bilo kojoj osobi ili poslovnom subjektu;
  • sudjelovanje u bilo kakvom rudarenju podataka, prikupljanju podataka, izvlačenju podataka ili bilo kojoj drugoj sličnoj aktivnosti u vezi s ovom web stranicom;
  • korištenje ove web stranice za bilo kakvo oglašavanje ili marketing.

Određenim područjima ove web stranice ograničen je vaš pristup i LCL Optika Tomić vam može dodatno ograničiti pristup bilo kojem dijelu ove web stranice, u bilo koje vrijeme, uz apsolutnu diskreciju. Svaki korisnički ID i lozinka koju imate za ovu web-stranicu su povjerljivi i morate također održavati povjerljivost.

Vaš sadržaj

U ovim Standardnim uvjetima i odredbama web stranice, "Vaš sadržaj" znači bilo koji audio, video tekst, slike ili drugi materijal koji odlučite prikazati na ovoj web stranici. Prikazivanjem Vašeg sadržaja dajete LCL Optici Tomić neekskluzivnu, svjetsku neopozivu, podlicenciranu licencu za korištenje, reprodukciju, adaptaciju, objavljivanje, prevođenje i distribuciju u svim medijima.

Vaš sadržaj mora biti vaš vlastiti i ne smije narušavati prava trećih strana. LCL Optika Tomić zadržava pravo ukloniti bilo koji Vaš sadržaj s ove web stranice u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti.

Nema jamstva

Ova web stranica dostupna je "kakva jest", sa svim nedostacima, a LCL Optika Tomić ne izražava nikakva zastupanja niti jamstva bilo koje vrste vezana uz ovu web stranicu ili materijale sadržane na ovoj web stranici. Također, ništa što je sadržano na ovoj web stranici neće se tumačiti kao savjetovanje.

Ograničenje odgovornosti

Ni u kojem slučaju LCL Optika Tomić, niti bilo koji od njegovih službenika, direktora i zaposlenika, neće se smatrati odgovornim za bilo što što proizlazi iz ili je na bilo koji način povezano s vašim korištenjem ove web stranice, bilo da je takva odgovornost ugovorena. LCL Optika Tomić, uključujući njezine službenike, direktore i zaposlenike, neće se smatrati odgovornim za bilo kakvu neizravnu, posljedičnu ili posebnu odgovornost koja proizlazi iz ili je na bilo koji način povezana s vašim korištenjem ove web stranice.

Obeštećenje

Ovime u najvećoj mjeri obeštećujete LCL Optiku Tomić od bilo koje i/ili svih obveza, troškova, zahtjeva, uzroka tužbe, šteta i izdataka koji proizlaze na bilo koji način u vezi s vašim kršenjem bilo koje odredbe ovih Uvjeta.

Odvojivost

Ako se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uvjeta nevažeća prema bilo kojem primjenjivom zakonu, takve će odredbe biti izbrisane bez utjecaja na preostale odredbe ovdje.

Varijacije uvjeta

LCL Optika Tomić ima pravo revidirati ove Uvjete u bilo kojem trenutku kada smatra prikladnim, a korištenjem ove web stranice od Vas se očekuje da redovito pregledavate ove Uvjete.

Zadatak

LCL Optika Tomić smije ustupati, prenositi i podugovarati svoja prava i/ili obveze prema ovim Uvjetima bez ikakve obavijesti. Međutim, nije vam dopušteno ustupati, prenositi ili podugovarati bilo koje od svojih prava i/ili obveza prema ovim Uvjetima.

Cijeli dogovor

Ovi Uvjeti čine cjelokupni ugovor između LCL Optika Tomić i vas u vezi s vašim korištenjem ove web stranice i zamjenjuju sve prethodne ugovore i dogovore.

Mjerodavno pravo i nadležnost

Ovi Uvjeti će se regulirati i tumačiti u skladu sa zakonima Države hr, a vi se podvrgavate neisključivoj nadležnosti državnih i saveznih sudova koji se nalaze u hr za rješavanje svih sporova.